Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU: Ông GIUSE PHẠM KIM TRIỆN

More
4 years 1 week ago #2630 bởi Thông Tin
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn

Ông GIUSE PHẠM KIM TRIỆNPhu Quân Chị Định Thị Kim Liên
Thất lộc ngày 09 tháng 2 năm 2014
tại Houston, Texas

HƯỞNG THỌ 80 TUỔI

Thành kính phân ưu cùng Chị Đinh Thị Kim Liên, các cháu và toàn thể Tang quyến

Nguyện cầu HƯƠNG LINH Ông Giuse PHẠM KIM TRIỆN về cõi VĨNH HẰNG

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


Gia đình Thầy Cô Phan Bá Trác
Gia đình Thầy Cô Phạm Ngọc Hài
Gia đình Thầy Cô Hoàng Thạch Thiết
Gia đình Thầy Cô Ngô Đình Phùng
Gia đình Ô.B. Bùi Mai
Gia đình Ô.B. Nguyễn Hòa
Gia đình Ô.B. Lê Công Minh
Gia đình Ô.B. Đặng Đức Bích
Gia đình Ô.B. Trần Đình Giáp
Gia đình Ô.B. Nguyễn Trác Hiếu
Gia đình Ô.B. Văn Công Tuấn
Gia đình Ô.B. Nguyễn Mạnh Hùng
Gia đình Ô.B. Nguyễn Đắc Đăng
Gia đình Ô.B. Lê Đức Hưng
Gia đình Ô.B. Võ Ngọc Lam
Gia đình Ô.B. Bùi Văn Luông
Gia đình Ô.B. Trần Thành Đôn
Gia đình Ô.B. Nguyễn Mai
Gia đình Chị Trần Thị Tính Gia đình Chị Phạm Ánh Mai
Gia đình Ô.B. Nguyễn Đình Cổn
Gia đình Ô.B. Nguyễn Viết Nam
Gia đình Ô.B. Lê Phước Thọ
Gia đình Ô.B. Trần Đình Khai
Gia đình Ô.B. Lê Công Khái
Gia đình Ô.B. Bùi Viết Minh
Gia đình Ô.B. Nguyễn Văn Gia Phong
Gia đình Ô.B. Phạm Văn Nộ
Gia đình Ô.B. Nguyễn Mạnh Dạn
Gia đình Ô.B. Nguyễn Thế Giác
Gia đình Ô.B. Nguyễn Văn Quảng

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Đăng Nhập / Đăng Xuất