Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

CHỦ ĐỀ: Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [6]

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [6] 25 11 2013 16:02 #7

Phái Hoa Sơn Vi Tiếu Thiên cũng nói vào:

- Lưu lão tiền bối đã thành tâm như thế, xin long đầu trưởng lão hẫy phá lệ một lần, cho Lưu lão tiền bối được thấy mặt Đoàn bang chủ lần cuối thôi, những người đến viếng thăm hôm nay đều là bạn bè thân thiết của Đoàn bang chủ, ai nấy cũng muốn thấy mặt ông ta một lần, tại hạ nghĩ Đoàn bang chủ dưới cửu tuyền có biết cũng sẽ không trách tội các người.

Dương Thông và sáu đà chủ cùng với bốn đại trưởng lão đều biết lão Vi Tiếu Thiên này bụng đầy đao kiếm, lão chưa chính mắt nhìn thấy Đoàn Nhị nằm trong quan tài còn sợ Cái Bang sử kế Man Thiên Quá Hải dấu diếm mình, sợ Đoàn Nhị giả chết nhưng mặt khác thì trốn vào chỗ nào khác dưỡng thương, thế là chuyện bọn lão ta cấu kết Trung Thánh môn dùng thủ đoạn đê tiện mưu hại Đoàn Nhị sẽ bị phanh phui ra, do đó mà sống thì phải thấy người chết phải thấy xác, cũng chính là lý do lão đem người lại điếu tang Đoàn Nhị, không những vậy, quan tài một khi đã mở ra, mọi người thấy Đoàn Nhị bị trúng độc mà chết sẽ làm cho thanh danh Cái Bang vì vậy mà bị hủy hoại. Trừ Trí Viễn, Trí Tuệ đại sư phái Thiếu Lâm, Thanh Vân đạo trưởng phái Võ Đang, Tuệ Thanh sư thái phái Hoành Sơn ra, các môn phái khác nghe nói cũNg nhao nhao lên phụ họa với Vi Tiếu Thiên, ngay cả đệ tử Cái Bang cũNg có một số mở miệng tán thành, còn chưa kể đến một đám người hiếu sự cũNg lên tiếng hùa vào. Ngô trưởng lão thấy tình hình như vậy bèn lên giọng nói:

- Bình tĩnh dùm! Bình tĩnh dùm!

Giọng của lão vang rền, lại dùng nội lực phát ra, mọi người đứng đó đều nghe rõ ràng mồn một, lập tức yên lặng trở lại, Ngô trưởng lão nói:

- LãO bang chủ đã vào quan tài đâu vào đó, không nên quấy nhiễu gì nữa, xin các vị anh hùng nguyên lượng cho, hảo ý của quý vị, Ngô mỗ xin thay mặt lão bang chủ lãnh hội dùm.

Nói xong lão khom người hướng về bốn phía làm lễ, sau đó quay đầu lại hét lớn:

-Đốt lữa!

Lão biết đêm dài lắm chuyện, đốt lữa lên rồi sẽ không còn ai làm gì được thêm, do đó bèn ra lệnh đốt lữa thiêu xác Đoàn Nhị.

Một gã đệ tử Cái Bang đã đứng sẵn bên đống củi, nghe hiệu lệnh của Ngô trưởng lão bèn bước lại chuẩn bị châm lữa, thình lình chỉ thấy có bóng người thoáng qua, lập tức đã lướt tới bên cạnh gã đệ tử đưa tay ra ngăn lại nói:

- Khoan đã!

Mọi người nhìn lại thì ra vẫn là Lưu Tiên Hạc, ai nấy đều nhìn lão lom lom không biết lão tính giở trò gì. Chỉ thấy lão lắc mình một cái đã phi thân lại trước linh cửu của Đòan Nhị, ai cũng biết lão một thân vũ công cao thâm khôn lường.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [6] 26 11 2013 16:36 #8

Lưu Tiên Hạc nói:

- Lão hủ còn có một chuyện muốn thỉnh giáo long đầu trưởng lão.

Mọi người thấy Lưu Tiên Hạc ba lần bảy lượt ngăn trở không cho Cái Bang hỏa thiêu Đoàn Nhị, không biết lão vì nguyên do gì, Ngô trưởng lão và ba đại trưởng lão kia bấy giờ đối với lão lại biến ra có bề phản cảm, Ngô trưởng lão lạnh lùng nói:

- Lưu lão tiền bối như nếu còn có chuyện gì khác, xin mời lại tổng đàn cho Ngô mỗ từ từ giải thích, còn hiện tại giờ lành đã đến, đốt lữa!

Lưu Tiên Hạc lại lắc người một cái, người đã bay lại trước linh cửu đứng chắn đó, miệng cười nói:

- Lão hủ chỉ hỏi long đầu trưởng lão một câu thôi, Đoàn bang chủ quý bang quy tiên vì cớ gì ?

Ngô trưởng lão thấy lão ngăn cản mấy lần, biết là lão đã nghi ngờ cái chết của Đoàn Nhị, bèn đáp:

- Bang chủ tệ bang vì bạo bệnh mà chết, tình hình chi tiết rõ ràng xin Lưu lão tiền bối thỉnh bộ lại tổng đà của tệ bang, lão phu sẽ từ từ nói rõ, trước mắt xin mời Lưu tiền bối nhượng chỗ, để khỏi làm lỡ giờ lành lão bang chủ về trời.

Lưu Hạc Tiên nghe vậy bèn nói:

- Đoàn bang chủ quý bang trước giờ thân thể vẫn khang kiện không biết vì bệnh gì mà tạ thế ?

Lỗ trưởng lão nghe tới đây không còn nhịn nổi nữa, tính khí lão trước giờ vốn nóng nảy, bèn bước tới trước mở miệng nói:

- Lưu lão tiền bối, ông cũNg là bậc tiền bối có danh vọng trong vũ lâm, ông ba phen bảy lượt ngăn trở trì hoãn giờ lành lão bang chủ nhập thổ là có ý gì ? Không lẽ ông đi hoài nghi chúng tôi đi gia hại lão bang chủ sao ? Hôm nay ông lại đây là để tế tôn lão bang chủ hay là để náo loạn ?

Lưu Hạc Tiên cười đáp:

- Không dám, lão hủ chỉ muốn gặp mặt Đoàn bang chủ lần cuối, không biết có chỗ nào không thỏa đáng ?

Dương Thông nghe vậy cũng bước tới trước nói:

- Lưu lão tiền bối, tối hôm qua ngài xông vào linh đường không phải là đã thấy mặt ân sư rồi sao ? Tại sao bây giờ còn lại làm khó làm dễ chúng tôi ?

Dương Thông vừa thấy lão là đã đoán ngay ra được người bịt mặt hôm qua chính là lão, lại nghe giọng nói của lão bèn biết chắc không còn nghi ngờ gì nữa, do đó mới bước ra hỏi.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [6] 27 11 2013 15:53 #9

Dương Thông vừa nói xong, mọi người đứng đó ai cũng nhao nhao đưa mắt nhìn tới Lưu Hạc Tiên, phải biết xông vào linh đường người ta là chuyện bất kính tối đại đối với người chết, đám Cái Bang nghe vậy, ai ai cũng lộ vẻ phẫn nộ nhìn lão chăm chăm. Lưu Hạc Tiên cười ruồi nói:

- Đúng thế, tối qua lão hủ quả thật có lại linh đường tưởng gặp được mặt Đoàn bang chủ, khổ là vị tiểu huynh đệ này hiếu thuận quá chừng, nửa bước không rời khỏi linh cửu, do đó lão hủ còn chưa thấy được tôn dung của bang chủ.

Đám Cái Bang nghe lão nói đều nổi giận đùng đùng, Giản trưởng lãO nói:

- Lưu lão tiền bối, ông đã lại đây điếu tang lão bang chủ, tại sao không quang minh chính đại viếng thăm, lại đi nửa đêm xông vao linh đường là có ý gì ?

Lưu Hạc Tiên đáp:

- Lão hủ nửa đêm vào linh đường thực tình là bất kính vô cùng, lão hủ hiện giờ xin bồi tội với bang chủ quý bang.

Nói rồi chỉ thấy lão cung cung kính kính qùy xuống hướng về linh cửu Đoàn Nhị lạy xuống ba lạy miệng nói:

- Lão ca ca, tha lỗi cho hôm qua đã đắc tội!

Lão lạy xong quay đầu lại nói:

- Long đầu trưởng lão, bây giờ ông có thể nói được cho lão hủ biết Đoàn bang chủ mắc bệnh gì mà qua đời không ?

Ngô trưởng lão lắc đầu đáp:

- Lão bang chủ mắc một thứ bệnh quái ác, Lưu lão tiền bối như quả thật muốn biết xin hãy lại tổng đàn của bản bang một phen, hiện giờ giờ lành đã đến, xin Lưu lão tiền bối nhường qua một bên, lão bang chủ lâm chung cũng có để lại di ngôn cho lão tiền bối, xin Lưu tiền bối qua bên tổng đàn uống trà một lát, Ngô mỗ sẽ từ từ thuật lại cho Lưu tiền bối mọi chuyện.

Lưu Hạc Tiên cười nói:

- Đợi lát nữa lữa cháy thiêu sạch sành sanh, ông nói quý bang chủ chết vì bệnh đậu mùa hay bị trúng gió mà chết, cũNg chẳng có ai dám không tin ông. Long đầu trưởng lão đã không cho lão hủ được thấy mặt Đoàn bang chủ một lần, lại không cho lão hủ biết Đoàn bang chủ chết vì bệnh gì, không biết quý bang vì lý do gì mà làm vậy ?

Ngô trưởng lão nghe lão nói vậy bất giác trong lòng ngấm ngầm giận dữ, lão lạnh lùng nói:

- Thế thì Lưu lãO tiền bối chắc là nghi ngờ chúng tôi đã hãm hại lão bang chủ phải không ?

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [6] 27 11 2013 16:56 #10

Cám ơn ông bạn già!!!

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [6] 29 11 2013 13:39 #11

Lưu Hạc Tiên cười nói:

- Không dám, có điều lão hủ cảm thấy bang chủ quý bang qua đời có hơi nhiêu khê, nửa tháng trước, lão hủ còn thấy mặt quý bang chủ ở Bắc Kinh, lúc đó tinh thần ông ta quắc thước chẳng có triệu chứng gì có bệnh cả, bây giờ chỉ bất quá có nửa tháng, lão hủ thình lình nghe ông ta quy thiên, không khỏi làm cho lão hủ có chút kinh ngạc, do đó chỉ muốn biết bang chủ quý bang bị bệnh gì mà chết thôi.

Lỗ trưởng lão nghe lão nói vậy bèn nói:

- Tục ngữ vẫn thường nói, bệnh đến như núi lỡ, Lưu lão tiền bối chưa nghe câu đó bao giờ sao ?

Lưu Hạc Tiên cười ruồi nói:

- Người ta ăn cơm ăn cá rồi cũNg phải sinh bệnh đó là chuyện thường tình, có điều Đoàn bang chủ nửa tháng trước ở Bắc Kinh còn đang làm một chuyện với lãO hủ, chuyện này liên quan tới an nguy của các phái trong vũ lâm, Đoàn bang chủ của quý phái nói là lên núi Hoa Sơn bái phỏng Vi chưởng môn có chuyện quan trọng muốn bàn, còn lão hủ thì ở lại Bắc Kinh, có ngờ đâu chỉ có nửa tháng trời, thình lình nghe tin Đoàn bang chủ bị bệnh qua đời,chuyện có hơi tấu xảo, do đó lão hủ không khỏi muốn xem kỹ lại mặt mày của Đoàn bang chủ cho rõ, xem xong rồi lập tức sẽ tạ tội trước linh cửu.

Lưu Hạc Tiên vừa nói xong bèn có mấy người trong đám các môn phái nhao nhao lên phụ họa, ngay cả người trong Cái Bang cũng lên tiếng đồng ý, bởi vì Đoàn Nhị trước giờ thân thể khang kiện bây giờ tự dưng bị bệnh mà chết, ngay cả người trong Cái Bang cũNg không khỏi lấy làm đột ngột bất ngờ.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [6] 30 11 2013 16:53 #12

Một gã đệ tử Cái Bang cũng bước ra nói:

- Long đầu trưởng lão, vị Lưu lão tiền bối này nói rất đúng, lão bang chủ qua đời vì bệnh gì, chúng tôi cũng muốn biết, không biết long đầu trưởng lão có thể nói cho ra ở đây cho các huynh đệ được biết tình cảnh lão bang chủ quy thiên như thế nào.

Ngô trưởng lão nhìn ky~ga~ đệ tử Cái Bang, thấy mặt mày đen thui râu rìa tua tủa, người cao lớn oai mãnh, cảm thấy người này sao lạ mặt quá, Ngô trưởng lão thấy gã từ phân đà tây bắc bước ra, trong lòng vô cùng khó chịu, phải biết bang quy của Cái Bang vô cùng nghiêm ngặt, mỗi đệ tử đều phải do đường chủ hoặc đà chủ cai quản, còn gã đệ tử này lại dám công nhiên tự mình bước ra mở miệng nói, lão bèn hỏi:

- Xin hỏi vị huynh đệ này tôn tính đại danh, thuộc phân đà nào ? Sao lão phu cảm thấy mặt mủi lạ hoắt quá ?

Nói rồi quay đầu qua nhìn Liễu Thiết Sinh, LiễU Thiết Sinh lúc nãy cũng chăm chú nhìn gã này và cũng không nhận ra gã là ai, đành lắc đầu ra dấu. Gã đệ tử Cái Bang cười nói:

- Tại hạ là một tên vô danh tiểu tốt trong Cái Bang, tự nhiên là long đầu trưởng lão không biết mặt, có điều chúng huynh đệ chúng tôi ai ai cũNg muốn biết nguyên nhân lão bang chủ làm sao tạ thế, mong long đầu trưởng lão nói cho chúng tôi biết.

Ngô trưởng lãO thấy gã không chịu thổ lộ thân phận của mình, cảm thấy lai lịch của gã thật khả nghi, nhưng không tiện ngay giữa đương trường điều tra lý lịch của gã, bèn nghĩ bụng chắc gã này mặc áo quần của đệ tử Cái Bang vào đây ăn cơm không phải trả tiền, lão bèn nói:

- Vị huynh đệ này chắc mới gia nhập vào Cái Bang phải không ? Bang quy điều số sáu của bản bang là gì ? Lão bang chủ mắc bệnh qua đời, đó là chuyện riêng của bản bang, vài hôm nữa tân bang chủ tập hợp mọi người tham dự đại hội là sẽ biết ngay, xin trở vào lại hàng ngũ ngay đi.

Gã đệ tử Cái Bang nghe nói vậy bèn lui lại về phân đà tây bắc.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Đăng Nhập / Đăng Xuất