Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

CHỦ ĐỀ: Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [7]

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [7] 10 03 2014 12:49 #49

Hôm sau, đệ tử Cái Bang nghe được tin tức từ phái Hoa Sơn lại về báo cáo, chứng thực Vi Tiếu Thiên quả đã bị sát hại trong đêm bọn Dương Thông lên núi Hoa Sơn thám thính, thêm nữa, Vi Tiếu Thiên bị giết trong lúc không phòng bị, trước ngực bị người ấn vào một dấu bàn tay đen như lọ than, ngũ tạng lục phủ đều bị người dùng trọng thủ pháp chấn vỡ, không những thế, hung thủ còn để một lá cờ có vầng thái dương cháy đỏ rực trên người lão, trừ Vi Tiếu Thiên ra còn có một tên đệ tử phục thị cho lão bị giết theo, phái Hoa Sơn mãi tới ngày hôm sau mới phát giác ra lão bị người ta sát hại. Tin tức đó làm cho bọn Dương Thông lại càng thêm kinh hãi, Giản trưởng lão thở dài nói:

- Không ngờ là Vi Tiếu Thiên lại bị bọn Trung Thánh Môn giết, đấy cũNg là lão làm ác quá nhiều mới nuốc lấy hậu quả, cũng không ngờ bọn Trung Thánh Môn lại đi hạ độc thủ vào Vi Tiếu Thiên, thật quá sức chúng ta dự liệu.

Dương Thông cũng gật đầu đồng ý:

- Trung Thánh Môn tại sao lại đi giết Vi Tiếu Thiên làm gì nhĩ ?Không lẽ bọn họ bắt đầu nghi ngờ lão không chịu làm theo mệnh lệnh của bọn họ ?

Lỗ trưởng lão gật đầu nói:

- Rất có thể là vậy, chúng ta đêm đó nằm trên mái ngói nghe Vi Tiếu Thiên phái đại đệ tử Triệu Tử Phong đi điều tra lai lịch bọn Trung Thánh Môn, bọn chúng rất có thể thấy được lão không chịu phục tòng nữa bèn trừ khử lão đi.

Giản trưởng lãO nói:

- Như chiếu theo kế hoạch của Thanh Tòng đạo trưởng phái Võ Đang, là sau lưng bọn Trung THánh Môn có thể là Di Lặc giáo, điều đó có thể chứng minh bọn Di Lặc giáo bắt đầu thò ma chưởng ra đụng tới các môn phái trong giang hồ rồi đây.

Dương Thông nghe vậy cũng thở ra nói:

- Nghe Thanh Tòng đạo trưởng nói, năm xưa lá cờ thái dương của bọn Di Lặc giáo đi đến đâu là máu chảy thành sông thây chất thành núi đến đó, ngày nay bọn họ trước hết là giết Tuệ Đốn sư thái của phái Hoành Sơn, tiếp theo đó lại giết Thanh Mộc đạo trưởng phái Võ Đang, trước đó không lâu lại giết lão bang chủ của mình và Vương lãO tiêu đầu một nhà trăm mạng người, bây giờ lại giết Vi Tiếu Thiên, lá cờ đó trùng xuất giang hồ xem ra lại sắp có một trận mưa to gió lớn.

Lỗ trưởng lãO nói:

- Xem ra chúng ta phải nên chuẩn bị trước, không những thế phải liên lạc với các môn phái khác đối phó với Di Lặc giáo mới xong.

DưƠng Thông gật đầu đồng ý:

- Đúng thế, chúng ta phải liên lạc với Thanh Tòng đạo trưởng phái Võ Đang, Trí Không đạo sư phái Thiếu Lâm mới phải, họ là thái sơn bắc đẩu của vũ lâm, các môn phái khác ai ai cũng nghe theo hiệu lệnh của họ.

Mọi người đang bàn luận, một gã đệ tử chạy vào đưa một tấm thiệp từ tổng đà do phái Hoa Sơn gởi đến, DưƠng Thông tiếp lấy mở ra xem, chính là thiệp thỉnh mời y lên Hoa Sơn dự tang lễ của Vi Tiếu Thiên, nói là lão bị bạo bệnh mà chết, thời gian là hai ngày sau đó, đề tên phía dưới là Triệu Tử Phong và Trác Nhất Hoa, Dương Thông thấy Vi Tiếu Thiên đã chết, chẳng còn thù hằn gì với phái này nữa, Triệu Tử Phong lại từng đã có ơn với mình, không những thế còn là một người rất tốt, y bèn quyết định đem bọn Lỗ trưởng lão lên núi Hoa Sơn điếu tang, thế là viết thơ trả lời cho Ngô trưởng lão.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Đăng Nhập / Đăng Xuất