Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Bookmark

Bookmark and Share

Review

Thỏa mãn dục vọng chính là sự ích kỷ hoàn hảo nhất, vì tuy được hưởng thụ nhưng lại thấy mình bị thiệt thòi ngay sau đó.

Hits 992
« Hiến tặng - Thanh Thúy, Đức Thịnh Audio Book: Hiểu về trái tim Songs Tạ ơn - Bình Minh »

Đăng Nhập / Đăng Xuất