Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Bookmark

Bookmark and Share

Review

Lỗi lầm do tâm ta gây ra thì phải  từ nơi chính tâm ta thay đổi chứ không có bất cứ năng lực tối cao nào từ bên ngoài có thể giúp ta thay đổi được.

Hits 1067
« Yếu đuối - Thùy Dung Audio Book: Hiểu về trái tim Songs Lười biếng -Thái Hòa »

Đăng Nhập / Đăng Xuất