Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Nhạc

Có những lúc thật buồn, buồn "tựa đỉnh non cao", buồn cũng chỉ để mà buồn thế thôi ... Cái buồn trong thơ Lam Y Khách hình như đánh vào cái buồn của mình, như mình cảm nhận trong hai câu thơ của Huy Cận: Một chiếc linh hôn nhỏ Mang mang thiên cổ sầu ...

Nhạc: Lê Khắc Tưởng
Thơ: Lam Y Khách
Trình bày: Lê Khắc Tưởng

 

Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất