Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
Nguyễn Hữu Thành
Nguyễn Hữu Thành
Sài Gòn
918346812
-
Article
Quy Nhơn thành phố thi ca
Thầy Hoàng Hữu Dũng trình bày "Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu"
Cô Thanh Tùng làm MC
Nguyễn Trường Lưu trình bày Lá Đổ Muôn Chiều
Đặng Minh Hiền trình bày Gấm Vàng (sáng tác của Thầy Dương Minh Ninh)
Huỳnh Minh Lệ đọc thơ và tặng thơ cho các Thầy
Nguyễn Châu đọc thơ Ngô Lạp
Nguyễn Hữu Thành trình bày "Người Thầy"
Cường Để Hiệu Đoàn
Thầy Hà Thúc Hoan phát biểu
Nguyễn Trí Mẫn phát biểu
Nguyễn Châu phát biểu
Nhớ Mẹ
Tạm biệt Bến Tre
Tạm biệt Quy Nhơn

Đăng Nhập / Đăng Xuất