Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Thơ

Ngày đó chúng mình
Tắm nắng quê cha
Tắm mưa quê Mẹ
Tắm suối bạn bè
Tắm vũng trần gian

Ngày đó chúng mình
Tắm sương khói mỏng
Tắm ngọn cỏ lành
Tắm đồi hiu quạnh
Tắm biển chờ mong

Ngày đó chúng mình
Tắm trăng thương nhớ
Tắm mộng bình thường
Tắm trời u uẩn
Tắm rẫy nương khoai

Ngày đó chúng mình
Tắm đời nghi ngại
Tắm gió bạt ngàn
Tắm vườn thơ dại
Tắm bóng trăm năm

***
Rồi đời lưu lạc
Rồi kiếp nhọc nhằn
Rồi thân phận buồn
Rồi rễ lách luồng
Mọc nhánh trầm kha

Rồi sẽ một ngày
Chim trời lẽ bóng
Tưởng nhớ bờ vai
Trên ngọn tình Hoài
Hương sắc nhạt phai

Rồi sẽ một ngày
Nằm nghe chim hót
Trên đỉnh mù câm
Gió về trăng thẹn
Mây về trăng lu

Nguyễn Kim Tiến
17 tháng 1 năm 2011

Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất