Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

(Hồi tưởng chuyến vượt biển ngày 19 tháng 8, thuyền đến cảng HK ngày 25 tháng 8 năm 1981)

bốn mươi hai kẻ
tìm đường chạy trốn
trên một chiếc thuyền
bé tẻo teo

âm thầm bí mật ra khơi
đêm tối đen
sóng biển rì rào
như thì thầm nói lời từ biệt
mà ngày trở về không dám hẹn cùng ai

bốn mươi hai kẻ
tìm đường chạy trốn
trốn những con người
trốn những đau thương

thuyền lênh đênh
sóng nước chòng chành,
không
thấy bến
thấy bờ
chỉ thấy vầng trăng
chẻ đôi
khi tỏ
khi lu

thuyền mắc cạn
thuyền đau đớn khóc
giữa biển khơi
đá nhọn hầm chông
nước trắng xóa
một màu tang phủ
thuyền lặng nằm
như bãi tha ma

Ừ! mà chết ở đâu cũng chết
hãy đến nhanh đừng có chần chờ

đừng làm đau trái tim sợ hãi
đừng làm buồn trái mộng sầu đau
định mệnh đã bày
cuộc đời đã chọn
nên ân nhân là thủy triều lên

đời viễn xứ buồn vui được mất
biết có ngày bến đợi chờ nhau

Nguyễn Kim Tiến
11 tháng 5 năm 2005
Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất