Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Ngủ đi em, nhánh lan rừng
Đêm đêm anh đứng ru gần, ru xa
Ngủ đi em,một màu hoa
Thủy chung đến giấc mơ xa, mơ gần
Ngủ đi em, nhánh lan rừng
Anh ru suốt kiếp, nợ nần nhau đây...
Ngủ đi em, hai bàn tay
Nhớ thương khép, mở tháng ngày yên vui
Ngủ đi em, thuở yêu người
Đêm đêm hạnh phúc chọc trời mà lên ...
Ru nhau trọn cuộc tình bền
Mình bay qua những thác ghềnh thế gian !

Trần Dzạ Lữ
( SàiGòn tháng 4 năm 2011 )
  
Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất