Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Thôi về giấu nhớ trong tim
Giấu thương trong mộng, giấu tình trong đêm...
Buồn này anh cũng giấu em
Nói ra lại sợ mình biền biệt nhau !
Giấu ngày vào góc thương đau
Đốt bao nhiêu thuốc vẫn sầu...long đong !
Thôi về khép cửa chờ mong
Giấu xa xót dưới gối chăn ơ hờ...
Giấu yêu trong một bài thơ
Soi gương sao lại thẩn thờ trước gương?
Giấu em luôn nỗi đoạn trường
Anh đi qua những vô thường thế gian...

Trần Dzạ Lữ
( SàiGòn tháng 8 năm 2011 )
  
Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất