Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Chim quyên xuống đất ăn trùn,
Anh hùng lỡ vận, lên nguồn đốt than1.
*
Trời trưa đổ nắng chan chan,
Gánh đôi anh để cuối làng đợi em.
Than này chẳng bán chợ bên,
Chờ đông gió xuống, quạt lên em nằm.

Giêng hai rồi đến tư năm,
Hễ dâu xanh ngát là tằm ăn lên.
Tơ hồng em bán chợ trên,
Uổng công đôi gánh chờ em cuối làng.

Hai ta tình đã nặng mang,
Bởi cha mẹ nàng chẳng hiểu vàng thau.
Tơ hồng em bán đi đâu?
Than nồng anh cứ gối đầu mỗi đêm.
*
Chim quyên lẻ bạn kêu đêm,
Mưa ngâu tháng bảy trăng lên lại về...

Tháng 3/2011
Nguyễn Sinh
Đông Giang, Đà Nẵng

(1) Ca Dao
  
Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất