Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200

Thơ

Sài Gòn, chiều cuối năm,
Hoa nở đến chạnh lòng,
Một cánh bèo trôi dạt.
Đèn vàng bên kia sông.

Sài Gòn, chiều cuối năm,
Sao hoa nở âm thầm ?
Mùa tiếp mùa đi mãi,
Bỏ bên đời tuổi xuân.

Huỳnh Minh Lệ
   
Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất