Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Suốt đời là con sóng,
Vỗ mãi bến bờ xa.
Vỗ về đâu. Vô vọng.
Chiều khói sóng nhạt nhòa.

10.04.2010
Huỳnh Minh Lệ
Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất