Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

Đêm. Tiếng hát của em,
Vượt bao nhiêu con sóng,
Đậu nhẹ nhàng giữa tâm,
Trăm năm còn lắng đọng.

24.06.2010
Huỳnh Minh Lệ

Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất