Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Thơ

Bù em khoảng trống bao ngày,
Bù em muối mặn gừng cay cũng vừa.
Bù em còn lại sau trưa,
Bù em dáng núi mây chưa để về.
Bù em một bóng trăng thề,
Một bờ vai rộng chở che muộn phiền,
Bù em một khoảng đời riêng,
Bù em tay ấm môi hiền của anh.

01.07.2010
Huỳnh Minh Lệ

Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất