Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200

Thơ

Ra vườn ngắt đọt trà xanh,
Vắng con chim nhỏ trên cành. Em ơi.
Tách trà nhạt thếch trên môi,
Vẳng trong sương sớm những lời yêu thương.

01.08.2010
Huỳnh Minh Lệ
Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất