Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Thân tặng Anh Nguyễn Trác Hiếu.

Có ai như mẹ Việt Nam,
Suốt đời mong nhớ, chết nằm nuối con.
Hai con mắt, nhắm chưa tròn.
Làm sao thanh thản, để còn xuôi tay.

29.08.2010
Huỳnh Minh Lệ
Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất