Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Ai về nhắn với nậu nguồn ,(*)
Bao năm chớp bể , lệ tuông đá mòn .
Lạy trời chân cứng sắt son ,
Lạy trời mưa xuống ,để còn đò đưa .

Huỳnh Minh Lệ
Tháng 08 năm 2009 .

(*) Mượn câu ca dao :
" Ai về nhắn với nậu nguồn ,
Măng le gởi xuống , cá chuồn gởi lên "

Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất