Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

Ngày gạo lức,muối mè,
Đêm thơ,văn,blog,
Đời như một chuyến xe,
Hết xuôi rồi ngược dốc.

Huỳnh Minh Lệ
01.08.2011 
Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất