Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Tôi bên này, em bên kia,
Đêm sâu không thể đem chia thành ngày,
Tôi trời đông, em trời tây,
Nắng chan nhiệt đới, mưa rây mặt hồ,
Ngàn năm đành gởi sóng xô,
Nhớ thương giữ lấy, đôi bờ phân hai,
Cách nhau biển rộng sông dài,
Gần nhau tâm tưởng tháng ngày cỏ lau.

02.08.2011
Huỳnh Minh Lệ
Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất