Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

Bài 1

Khi bỏ trường mà đi,
Ai ngờ đi hết kiếp,
Làm sao về cho kịp,
Bên trời bóng tà huy.

Bài 2

Gặp nhau cuối giờ chơi,
Cánh cửa đã khép rồi,
Sân trường đầy lá úa,
Và giọt nước mắt rơi.

16.08.2011
Huỳnh Minh Lệ
Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất