Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Nay về làm mây trắng,
Bay lang thang giữa trời,
Dù ngày mai mưa nắng,
Có thành giọt nước rơi,
Rồi tan trong tịch lặng,
Còn có ai ngậm ngùi ?

05.09.2011
Huỳnh Minh Lệ
Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất