Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Một ngày gió thổi em qua,
Buổi chiều quê mẹ la đà gặp nhau,
Gặp nhau có nói gì đâu,
Bốn con mắt ngó. Mái đầu hết xanh,
Mấy ngày phố bụi thị thành,
Đi quanh đi quẩn, rồi đành xa nhau,
Gặp nhau còn có  gì đâu ?
Mấy ngày rất nhẹ, nhưng sâu một đời.

13.03.2012
Huỳnh Minh Lệ


Đăng Nhập / Đăng Xuất