Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

Hãy giữ kính nhà mình,
Đừng để cho cáu bẩn,
Khi tâm đã vô minh,
Chung quanh là sân, hận.

15.09.2012
Huỳnh Minh Lệ
Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất