Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

Thời gian còn ít lắm,
Ta dè xẻn từng ngày,
Ngọt ngào ly rượu cặn,
Chưa có một lần say.

20.03.2013
Huỳnh Minh Lệ 
Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất