Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Thơ

Thời gian còn ít lắm,
Ta dè xẻn từng ngày,
Ngọt ngào ly rượu cặn,
Chưa có một lần say.

20.03.2013
Huỳnh Minh Lệ 
Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất