Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

Trị tuyệt đối số dương,
Luôn luôn là chính nó,
Làm người đừng nên có,
Đầu óc là số âm.

28.06.2013
Huỳnh Minh Lệ
Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất