Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

Mùa thu không thơ mộng,
Chẳng thấy con nai vàng,
Chỉ nghe người khóc rống,
Và nhà cửa tan hoang.

19.10.2013
Huỳnh Minh Lệ
Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất