Thơ

Ta sống rất đơn giản,
Ăn rau trái trong vườn,
Đám chè xanh mỗi sáng,
Cho ta một mùi hương.

Nhu cầu không còn nhiều,
Đỡ bớt phải tính toán,
Đầu óc khỏe bao nhiêu,
Chỉ còn tiền mua thuốc !

Ta hồi giờ không rượu,
Không thuốc lá cà phê,
Bạn bè thường chế diểu,
Một tu sĩ nhà quê !

Ba năm không ăn thịt,
Lòng giảm bớt tham lam,
Nhưng vẫn còn thấy thích,
Một nụ cười xa xăm !

31.12.2013
Huỳnh Minh Lệ