Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200

Thơ

Ở đây, mấy ngày mưa như trút,
Bên kia trời ấy, tuyết đã rơi.
Sớm ra, sân nhà đầy lá rụng,
Em thấy buồn cho những cuộc đời,
Ngày xanh như lá, đang tươi mới,
Vội phải chia lìa, trước bể dâu.

13/10/2009
Huỳnh Minh Lệ

Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất