Thơ

Sương mù giăng kín sân Cù
Hồ Xuân Hương vẫn gọi thu trở về
Đà Lạt ơi nổi đam mê
Bốn mươi năm chẵn vỗ về hồn tôi

Tuổi hai mươi khuất xa rồi
Một thời yêu đấu mắt môi xanh màu
Áo ai tím ngát ngàn sau
Hoa xưa nở rộ muôn màu thác tuôn.

Thiên Di Phạm văn Tòng