Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Sáng xuân chiếc lá rơi ầm.
Chiều xuân hạt đậu nãy mầm không thôi.
Sóng xô lớp lớp liên hồi.
Vào trong tịch lặng , lên đồi tỉnh say.
Vô cùng lưu chuyển mới hay.
Thu đông xuân hạ không ngày Như Lai.
Ngoài hiên nỡ một hoa mai.*
Bổng dưng tự tại khoan thai một thời.

Nguyễn Hoàng Minh
Xuân Tân Mão

* học từ lời kệ trong bài "Cáo tật thị chúng) của thiền sư Mãn Giác :
"Đình tiền tạc dạ nhất chi mai"
  
Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất