Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200

Phân khúc 1

Mặt trời nhỏ giọt mưa buồn
Phố này vấy máu ghen tuông trãi dài
Em là con gái bán khai
Đêm ôm trái phá cuối ngày bỏ trôi
Tình yêu mọt nhắm khung trời
Đá tên Thượng đế chối lời yêu thương...

Tên em ta đói từng đêm
Vệt mây cuối phố buông rèm tương tư
Mưa bay môi uống ngục tù
Mắt em nắng lạ trãi từng phiến băng
Đốt cơn trốt hút cuối năm
Tình yêu nổi sốt tối tăm mặt mày


Phân khúc 2

Tay này em để lên cân
Tên tôi nhẹ qúa mây tầng bay cao
Phổi khô tiếc nhớ đêm nào
Tình yêu đá trắng kêu gào tháng năm

Qui nhơn phố nhỏ lên đèn
Nọc đen rắn dại thổi kèn chiêu thân
Em đi lòng phố phân vân
Tuổi tròn 18 sinh phần lên ngôi
Tên em đinh đóng bờ môi
Lời xưa hẹn ước cuốn trôi về nguồn...


Bùi Đăng Khoa
1970
   
Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất