Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Giang Hồ Kỳ Tình Lục

Nguyên tác: A Chí
Số bài viết:
72

Thất Tinh Long Vương

Nguyên tác: Cổ Long
Số bài viết:
1

Trường Sinh Kiếm và các truyện tiếp theo

Nguyên tác: Cổ Long
Số bài viết:
11

Bái Nguyệt Giáo Chi Chiến

Số bài viết:
16

Truyện Chưởng Ngắn

Số bài viết:
10
Dịch chuyện Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1184
Hồi 1- Cái Chết Của Tay Phú Gia Cự Vạn Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1710
Chương 17 - Đồng quy Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1658
Chương 15 - Ma độ chúng sinh Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1587
Chương 14 - Không sơn dạ vũ Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1652
Chương 13 - Mang mang bỉ hoang Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1472
Chương 12 - Hồng Liên xích viêm Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1516
Chương 11 - Khuynh thành chi huyết Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1519
Chương 10 - Bạch vân thương cẩu Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1507
Chương 9 Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1550
Chương 8 - Huyết Vi Ám Ảnh Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1594
Chương 7 - Thương hải long chiến Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1388
Chương 6 - Ký xuyên nhớ ảnh Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1406
Chương 5 - Phong âm điệp hồn Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1398
Chương 4 - Hai vì sao rực đêm tối Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1456
Chương 3 - Trăng Xa Nổi Trôi Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1376
Chương 2 - Con suối Linh Khê cạnh Trầm Sa cốc Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1448
Chương 72 - Đêm lên núi Hoa Sơn (sau) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1551
Chương 71 - Đêm lên núi Hoa Sơn (giữa) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1394
Chương 70 - Đêm lên núi Hoa Sơn (đầu) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1463
Chương 69 - Quỹ Giáo Hắc Vô Thường (phần sau) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1449
Chương 68 - Quỹ Giáo Hắc Vô Thường Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1242
Chương 67 - Tài nghệ áp quần hùng (sau) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1433
Chương 66 - Tài nghệ áp quần hùng (giữa) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1225
Chương 65 - Tài nghệ áp quần hùng (đầu) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1209
Chương 64 - Tân thủ lãnh của Cái Bang [3] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1166
Chương 63 - Tân thủ lãnh của Cái Bang [2] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1125
Chương 62 - Tân thủ lãnh của Cái Bang [1] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1150
Chương 61 - Cơ duyên ở Võ Đang [3] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1138
Chương 60 - Cơ duyên ở Võ Đang [2] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1147
Chương 59 - Cơ duyên ở Võ Đang [1] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1122
Chương 58 - Trận chiến Tam Hiệp [2] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1145
Chương 57 - Trận chiến Tam Hiệp [1] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1121
Chương 56 - Phong ba ở Thanh Thành[3] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1123
Chương 55 - Phong ba ở Thanh Thành[2] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1123
Chương - 54 Phong ba ở Thanh Thành[1] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1120
Chương 53 - Bảo tàng trong hang động Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1121
Chương 52 - Tuyệt cảnh phùng sinh[3] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1126
Chương 51 - Tuyệt cảnh phùng sinh[2] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1114
Chương 50 - Tuyệt cảnh phùng sinh[1] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1182
Chương 49 - Vào núi Thanh Thành ban đêm[3] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1182
Chương 48 - Vào núi Thanh Thành ban đêm[2] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1129
Chương 47 - Vào núi Thanh Thành ban đêm[1] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1146
Chương 46 - Thanh Thành mắc oan[3] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1175
Chương 45 - Thanh Thành mắc oan[2] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1119
Chương 44 Thanh Thành mắc oan Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1140
Chương 43 - Bọn áo đen thần bí Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1182
Chương 42 - Chuyến đi Hành Sơn (phần sau) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1276
Chương 41 - Chuyến đi Hành Sơn (2) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1404
Chương 40 - Chuyến đi Hành Sơn Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1525
Chương 39 - Hiệp Cốt Nhu Tình (phần hạ) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1757
Chương 38 - Hiệp Cốt Nhu Tình Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1684
Chương 37 - Nhu tình hiệp nữ Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1526
Chương 36 - Cái Bang Đại Hội (3) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1482
Chương 35 - Cái Bang đại hội(2) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1505
Chương 34 - Cái Bang đại hội(1) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1353
Chương 33 - Kim Châm Thánh Thủ (4) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1406
Chương 32 - Kim Châm Thánh Thủ (3) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1382
Chương 31 - Kim Châm Thánh Thủ (2) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1468
Chương 30 - Kim Châm Thánh Thủ Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1409
Chương 29 - Sống chết si tình Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1465
Chương 28 - Gặp gỡ tình duyên (3) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1344
Chương 27 - Gặp gỡ tình duyên (2) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1350
Chương 26 - Gặp gỡ tình duyên Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1470
Chương 25 - Tẩu Hỏa Nhập Ma Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1401
Chương 24 - 100 Lạng Vàng Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1335
Chương 23 - Thiên Hồng Đạo Nhân Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1297
Chương 22 - Rừng xanh phục kích Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1330
Chương 21 - Bí Mật Tiền Trang Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1309
Chương 20 - Gặp lại Triệu Tử Phong Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1274
Chương 19 - Hiệp Can Nghĩa Đảm Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1366
Chương 18 - Đại Hiệp ăn mày một chân (phần ba) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1375
Chương 17 - Độc Cước Hiệp Cái Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1479
Chương 16 - Đại hiệp ăn mày một chân Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1448
Chương 15 - Người đàn bà thần bí Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1701
Chương 14 - Làm nô bộc ở Tây Thục tiền trang Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1260
Chương 13 - Bí Cấp Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1528
Chương 12 - Trên đường gặp kỳ ngộ Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 5461
Chương 11 - Hoạ Đến Nhà Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1563
Chương 10 - Máu Tuôn Sa Mạc Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 5079
Chương 9 - Thiên Sơn phản đồ Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 4099
Chương 8 - Bát Quái thần công Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 4830
Chương 7 - Di Lặc Phật giáo Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 5464
Chương 6 - Người khách không mời Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 4316
Chương 5 - Nguyên Thi Tứ Hùng Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 5015
Chương 4 - Thiên Sơn Nhị Đạo Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 5421
Chương 3 - Dương Oai tiêu cuộc Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1589
Chương 2 - Tổng quát nội dung Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1795
Chương 1 - Lời tựa Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 2324
Tuyết đang thiêu Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 6798
Huyết Vi Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 6544
Xin mượn phu nhân dùng tạm Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 11330
Thính Tuyết Lâu - Bệnh Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 6469
Nhất định không được chọc đến ta Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 8249
Ngao Mạn và Thiên Kiếm Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 4488
Giết Người Thân Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 5912
Đường Phương Đánh Trận Đó Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 21533
Chiến Tăng Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 13392
Biến Mất Đi Một Đêm Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 5316
Chỉ Gián Sa Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 5458
Hồng Trần Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 7073
Tử Mạch Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 8613
Bích Lạc Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 12947
3. Khổng Tước Linh - Hồi 5 - Cố Nhân Tình Thâm Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 3432
3. Khổng Tước Linh - Hồi 4 - Mệnh Vận Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 11067
3. Khổng Tước Linh - Hồi 3 - Song Song Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 10063
3. Khổng Tước Linh - Hồi 2 - Nước Mắt Lãng Tử Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 6864
3. Khổng Tước Linh - Hồi 1 - Thích Khách Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 5642
Chương 1 - Mộng Ảo Không Hoa Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 7473
2. Bích Ngọc Đao - Hồi 3 - Đêm Trăng Đi Câu Con Rồng Xanh Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 17072
2. Bích Ngọc Đao - Hồi 2 - Huyết Tửu Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 10121
2. Bích Ngọc Đao - Hồi 1 - Thiếu Niên Giang Hồ Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 16035
1. Trường Sanh Kiếm - Hồi 3 - Đêm Dài Chưa Hết Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 5020
1. Trường Sanh Kiếm - Hồi 2 - Bạch Ngọc Kinh Trên Trời Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 9961
1. Trường Sanh Kiếm - Hồi 1 - Khách Sạn Phong Vân Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 7020

Đăng Nhập / Đăng Xuất