Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Hình ảnh của Thầy và Cô Họp mặt Cường Để & NTH, Houston 2007 Họp mặt Cường Để & NTH 2009
Hình ảnh của Thầy và Cô Họp mặt CĐ & NTH 2007 Họp mặt CĐ & NTH 2009


Trường Cường Để Qui Nhơn Bình Định ngày nay
Trường Cường Để Qui Nhơn từ trên cao, 1966 Bình Định ngày nay
Đêm văn nghệ cứu trợ bão lụt 5/11/2009 Cứu trợ bão lụt miền Trung 08.11.2009 Họp mặt CĐ & NTH Qui Nhơn ở quán Thu Sa, đêm 13/11/2009 Cứu trợ Trường tiểu học Diêu Trì 2, sáng ngày 14.11.2009
Đêm văn nghệ cứu trợ bão lụt 5/11/2009 Cứu trợ bão lụt miền Trung 08.11.2009 Họp mặt CĐ & NTH Qui Nhơn, đêm 13/11/2009 Cứu trợ Trường tiểu học Diêu Trì 2, 14.11.2009
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất