Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Chào các bạn.

Tối nay hân hạnh được gặp mặt bạn bè cường để, nhất là Lê Công Trường và Nguyễn Trường Lưu. Lại nghe ảnh hát bài "Còn nổi mừng nào ..." thật là cảm xúc. Không còn nổi mừng nào như nổi mừng này. Cám ơn!

Mẫn nói mình dịch tiếp cuốn Giang Hồ Kỳ Tình, mình vẫn có ý định làm nhưng chỉ là vấn đề thời gian. Nhân ngày hôm nay, mình xin dịch thêm một đoạn để nối tiếp. Mình vẫn để trên diễn đàn. 

Lê Khắc Tưởng

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất