Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

 • CD4 1200
 • hinhCu 1200
 • NhaGiuXe1200
 • DaiThinhDuong1200

Waikiki

 • "Đi Theo Vạt Nắng" - Phần 2. Vài khu phố ở O’ahu

  “Đêm tha hương thầm thì bên biển vắng
  Sóng bạc đầu ngã bóng ánh trăng khuya
  Bờ cát mịn chân đã chùn gối mỏi
  Tìm đâu ra những năm tháng dại khờ!?

  Hư hao thắm thời gian bao vết sẹo
  Nẻo đời chông chênh hun hút bóng ai đi
  Cánh chim khuya đang hụt hẩng tìm gì
  Tiếng gọi râm ran dần khô, khàn, cạn kiệt.”

Đăng Nhập / Đăng Xuất