Tài Liệu

Xin cám ơn bạn Trần Quang Kim về chùm ảnh Bình Định. Xin mời các bạn vô coi.

Cá Về (photo by Trần Quang Kim )