Tài Liệu
Thái cực giả vô cực nhi sinh Thái cực từ vô cực sinh ra
động tĩnh chi cơ âm dương chi mẫu là cơ cấu của động và tĩnh, là xuất phát của âm và dương
Động chi tắc phân tĩnh chi tắc hợp Động vào thì chia ra, mà để yên thì hợp lại
Vô quá bất cập tùy khúc tựu thân Không đi quá không ssát lại, tùy là co lại, tựu là duổi ra
Nhân cương ngã nhu vị chi tẩu Địch cương ta nhu thì gọi là nhượng
Ngã thuận nhân bội vị chi niêm Địch nhu ta cương thì gọi là dính
Động cấp tắc cấp ứng càng nhanh thì ta theo nhanh
Động hoãn tắc hoãn tùy Chậm thì ta chậm
Tuy biến hóa vạn đoan Biến hóa trăm vạn đường
Nhi lý vi nhất quán nhưng chỉ có một nguyên lý
Do trước thục nhi tiệm ngộ quán kình Từ thuần thục từ từ đi đến chỗ quen kình
Do quán kình nhi bệ cập thần minh Từ quen kình đi đến chỗ thần minh
Nhiên phi dụng lực chi cửu Nhưng nếu không bỏ công trau giồi lâu ngày
bất năng khoát nhiên quán thông yên thì không thể có ngày tự nhiên biết thấu
Hư lãnh đỉnh kình Cái hư dẫn thẳng lên đỉnh đầu
khí trầm đan điền khí chìm xuống đan điền
Bất thiên bất ỷ hốt ẩn hốt hiện Không nghiêng không dựa, khi ẩn khi hiện
Tả trọng tắc tả hư Bên trái nặng thì bên trái như không có gì
hữu trọng tắc hữu hư Bên phải nặng thì bên phải như không có
Ức chi tắc xưng cao Càng với lên càng thấy cao
phủ chi tắc xưng thâm càng chúi xuống càng thấy sâu
Tấn chi tắc dũ trường Càng xông tới càng thấy dài
thoái chi tắc dũ xúc càng lùi lại càng bị dồn ép
Nhất vũ bất năng gia Một cái lông chim cũng không thêm
thằng huy bất năng lạc Một con bọ chẳng thể đậu xuống
Nhân bất tri ngã, ngã độc tri nhân Người ta không biết mình, chỉ có mình biết người ta
Anh hùng sở hướng vô địch Anh hùng vô địch trước giờ
Cái giai do thử nhi cập dã là ở chỗ đó
Kỳ kỹ bàng môn thậm đa Bàng môn tả đạo có nhiều
tuy thế hữu khu biệt tuy khác nhau
khái bất ngoại hồ nhưng không ngoài quy luật
tráng khi nhược, mạn nhượng khoái nhĩ mạnh thắng yếu, nhanh thắng chậm
Hữu lực đả vô lực Có sức hơn không có sức
thủ mạn nhượng thủ khoái chậm tay nhượng nhanh tay
thị giai tiên thiên tự nhiên chi năng là do thiên nhiên như vậy
phi quan học lực nhi hữu vi dã không dính líu tới luyện tập
Sát tứ lượng bác thiên quân chi cú Hãy quan sát câu "tứ lượng bác thiên quân"
hiển phi lực thắng rõ ràng không phải dùng lực thắng
Quan mỗ mỗ năng ngự chúng chi hình Nhìn những người già chế ngự địch thủ đông người
khoái hà năng vi nhanh để làm gì
Lập như bình duy hoạt như xa luân Đứng như một cái cân, xoay như trục bánh xe
Thiên trầm tắc tùy Trầm xuống một bên thì chiều theo được
song trọng tắc đái nặng cả hai bên thì bị trì trệ
Mỗi kiến số niên thuần công Mỗi khi thấy có người luyện tập lâu năm
nhi bất năng vận hóa dã mà chưa biết vận dụng
Suất tự vị nhân chế bởi bị người ta chế ngự
Song trọng chi bệnh vị ngộ nhĩ đó là vì họ chưa hiểu ra cái bệnh "song trọng"
Dục trị thử bệnh tu tri âm dương Muốn biết bệnh chỗ nào, phải hiểu âm dương
Niêm tức thị tẩu Dính tức là theo
tẩu tức thị niêm theo tức là dính
Âm bất ly dương, dương bất ly âm Âm không rời dường, dương không rời âm
Âm dương tương tế thị vị quán kình Âm dương cùng hiệp điệu, mới gọi là quen "kình"
Quán kình hậu dũ luyện dũ tinh Quen kình rồi, càng luyện càng tinh xảo
Mặc nhận sủy ma Yên lặng suy nghĩ
tiệm chí tòng tâm sở dục rồi sẽ có lúc đi đến chỗ tùy ý mình mà làm
Bản thị xá kỷ tòng nhân Vốn là bỏ mình mà theo người ta
Đa ngộ xá cận cầu viễn Đa số ngộ nhận là bỏ gần để lấy cái xa
Sở vị sai chi hào ly liêu dĩ thiên lý Gọi là sai một ly đi một dặm
Học giả bất khả bất tường biện yên Học giả không thể không tường tận rõ ràng
Trường quyền giả Trường quyền
như trường giang đại hà có nghĩa là như con sông dài rộng lớn
thao thao bất tuyệt dã chảy thao thao bất tuyệt
Bằng, lý, tê, án, Đở, Kéo, Đụng, Đẩy
Thái, liệt, trửu, kháo, Bẻ, quặt, cùi chỏ, vai
Thử bát quái dã Đấy là bát quái
Tấn bộ, thoái bộ tiến, lùi
tả cố, hữu phân, trung định trái, phải, trung tâm
Thử ngũ hành dã Đấy là ngũ hành
Bằng lý tê án Đở, Kéo, Đụng, Đẩy
Tức càn khôn khảm ly là Càn Khôn Khảm Ly
tứ chính phương dã Bốn phương chính
Thái liệt trửu kháo Bẻ, quặt, cùi chỏ, vai
tức tốn chấn đoài cấn là Tốn Chấn Đoài Cấn
tứ tà giác dã bốn góc xiêng
Tấn thoái cố phân định Tiến lui trái phải giữa
tức kim mộc thủy hỏa thổ dã là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ
Hợp chi tắc vi thập tam thế dã Cộng lại là mười ba thế