Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Pháp bất vị thể, đạo bất vị thân

Ngạn ngữ xưa có câu: "QUÂN PHÁP BẤT VỊ THÂN" (Pháp luật của vua không thiên vị ai) là vì trong những giai đoạn lịch sử đó an ninh đất nước và trật tự xã tắc được đặt vào tay vua, chúa, quân vương – được mệnh danh là thiên tử (con trời) – với quyền hành xử tuyệt đối tối thượng trong bối cảnh cấu trúc xã hội còn tương đối đơn giản.

Các công trình nghiên cứu lịch sử cho thấy bên cạnh những triều đại minh chính, lẫy lừng xây dựng phát triển giang sơn mạnh giàu, đem lại hạnh phúc ấm no cho muôn dân trăm họ thì cũng có những thế lực, vương triều quân phiệt, độc tài chuyên chế sai lệch đã đưa đất nước họ đến chỗ chiến bại, thậm chí suy tàn.

Đến thời hiện đại, đây đó loài người đã bộc phát ra những bước tiến hóa dân chủ hơn, và những thiết chế xã hội tiến bộ đã làm nền tảng cho những chế định pháp luật phát huy được những sức mạnh tổng lực toàn diện hơn. Điều này giúp cho nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ thực hiện được những bước tiến thần kỳ trên bình diện dân tộc, đất nước cũng như góp phần quan trọng vào việc hình thành những thiết chế quốc tế, toàn cầu để cố gắng giải quyết /xử lý những xung đột, tranh chấp phức tạp giữa các đất nước và giúp cho nhân loại đạt được phát triển bền vững (sustainable development).

Xem tiếp...

Đăng Nhập / Đăng Xuất