Đỉnh Machu Picchu
Thấp thoáng trong sương mù
Dường lên non lắc lẻo
Gió núi reo vi vu

Kìa Machu Picchu
Xa cách đã nghìn thu
Chốn xưa giờ đổ nát
Trên đầu non mịt mù

Chiều Machu Picchu
Sương khói bỗng âm u
Hồn thiêng ai than thở
Trên núi rừng Peru

Đêm Machu Picchu
Leo lét ánh trăng thu
Sao rơi trên đỉnh núi
Rờn rợn đêm mịt mù

NTH
Đêm 18 tháng 8 năm 2010

*Núi già