Đường lộ trơn như dầu
Cái ổ gà vô hậu
Tôi dừng xe máy vội
Uống một ly cà phê
Mưa liên hồi!

Nước trắng đồng Tuy Phước
Nước cuộn chân Cầu Đôi
Hối hả tuôn ra đầm
Nước đi đâu mà vội?
Đi đại hội !

Ông tha bà không tha
Năm nào cũng lụt lội
Ngập sân trước sân sau
Thong thả đổ bánh xèo
Ăn đi cậu!

Sông Côn mùa lũ lụt
Tôi đứng chân đồng cao
Ngó xuống chân đồng thấp
Nước mêng mông
Thương người lội!

Xuân Phong
Tuy Phước, tháng 11-2008