Uống cà phê quán quen
Thèm cà phê quán lạ
Học làm trẻ chăn trâu
Tâm Viên và Ý Mã
Năm mới giục đến rồi
Bỗng dưng mình già quá!
Không buồn và không vui
Giao thừa nghe tin lạ
Đi gần hay đi xa
Đi đâu cũng về nhà ...
Đón Giao Thừa

Xuân Phong