Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

CHỦ ĐỀ: Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [4]

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [4] 08 06 2013 13:01 #97

Lỗ trưởng lão thấy Trần Đại Niên bước ra khỏi phòng bèn vội hỏi:

- Thế nào ?

Trần Đại Niên gật gật đầu đáp:

- Cũng còn được!

Thế là gã chạy ra sân lớn tiếng gọi lên mấy lần, mọi người nghe gọi lục tục chạy ra, trong tửu lầu cộng tất cả mười mấy người làm, tất cả đều là đệ tử Cái Bang, lúc nãy thấy đã xong xuôi đâu vào đó đều trở về phòng an giấc, Trần Đại Niên thấy không còn ai bị giết mới an tâm được một phần, bèn hỏi thăm từng người một, ai nấy đều không nghe không thấy tiếng động gì cả. Mọi người xục tìm bên trong bên ngoài mấy lần đều không tìm ra dấu tích gì, tìm ngang tìm dọc bốn phía, lại thấy có người chết không ai còn thấy buồn ngủ gì nữa, tụ tập trong phòng Trần Đại Niên lao xao cho đến sáng. Hôm sau Trần Đại Niên nghe theo lời phân phó của Giản trưởng lão ra ngoài quan phủ báo cáo nói là có ăn trộm lẻn vào tửu lầu lại còn giết mất hai đứa tiểu nhị trong quán. Người trong quan phủ điều tra một phen rồi cũNg để yên, bởi vì bọn Tào Hỗ cũng chết phía sau tửu lầu không xa đó, cả Thành Đô đều xáo động lên liên tiếp mấy ngày. Chớp mắt lại trải qua nửa tháng trời, Dương Thông và Giản trưởng lão tạm trú trong tửu lầu cũng chẳng thấy còn có chuyện gì xảy ra bèn cũng yên lòng, chiếu theo lời dặn dò của Đoàn Nhị, chuẩn bị hành trang lên núi Vũ Đương.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Đăng Nhập / Đăng Xuất