Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

CHỦ ĐỀ: Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [6]

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [6] 07 01 2014 14:50 #49

Ngô trưởng lão lên đài cao giọng nói:

- Các huynh đệ của bản bang, vị Dương huynh đệ này lúc nãy đã xông qua hết ba quan ải, còn bắt giữ được Hắc Vô Thường của Quỹ Giáo, lập được một đại công cho Cái bang chúng ta, mọi người hãy nói có nên lập y lên làm bang chủ hay không ?

Lão vừa nói xong đám đệ tử dưới đài nháo nháo lớn tiếng ủng hộ, lúc nãy bọn Cái Bang đã chứng kiến tận mắt vũ công của Dương Thông, ai nấy đều khâm phục sát đất, mọi người ai cũng là tay anh hùng hào kiệt giang hồ, rất sùng bái những kẻ có vũ công cao cường, Ngô trưởng lãO thấy thời cơ đã đến bèn hô lên:

- Bày hương đàn ra! Tế tự tổ tiên các đời!

Lão vừa hô lên xong bèn có tám gã đệ tử Cái Bang khệ nệ đem bài vị họa tượng của các bậc tiền bối tổ sư gia của Cái Bang ra bày lên hương án. Ngô trưởng lão dẫn đầu mọi người bước lại thắp nhang tế tự, Dương Thông thấy họa tượng của tổ sư Cái Bang là một vị tướng quân oai phong lẫm lẫm, đầu đội kim khôi, mặc giáp, mặt mày thanh nhã gầy gầy, để một chùm dâu dài trước ngực, mắt nhìn ra phương trời xa, cặp lông mày chau lại ra chiều suy nghĩ. DưƠng Thông biết đây chính là tổ sư khai sáng Cái Bang là Đào Trọng Bình, Đoàn Nhị đã nói cho y biết, Đào Trọng Bình là một bộ tướng kiêu dũng dưới trướng của Chung Sư Đạo, một danh tướng trứ danh đời Tống Khâm Tông nhà Bắc Tống, Bắc Tống Tuyên Hòa năm thứ bảy, quân Kim đem đại binh vào đánh nước Tống, tể tướng Lý Cương lãnh đầu đám quân dân ở Đông Kinh kháng cự lại, đánh thắng được quân Kim bảo vệ được thành trì, công lao cũNg một phần là nhờ ở Chung Sư Đạo, có điều đám Tống Khâm Tông và Lý Bang Ngạn, Trương Bang Xương vua tôi nhu nhược muốn đầu hàng, Tống Khâm Tông bèn bãi chức Lý Cương đuổi ra khỏi triều đình, cùng với Chung Sư Đạo và đám quân lính của ông ta, giải tán hết nghĩa quân bảo vệ thành trì Đông Kinh, quân Kim tràn vào tứ phía tàn sát dân chúng không có chuyện độc ác nào là không làm. Đào Trọng Bình thụ ý của Chung Sư Đạo đem quân đội của mình cải trang thành ăn mày hắp nơi phục kích quân Kim, đánh cho một trận quỹ khốc thần sầu, nghe danh là sợ vỡ mật, có điều quân Kim thế lớn, thêm vào vua tôi nhà Tống cứ một kiểu đầu hàng không dám đề kháng, kết quả là Tĩnh Khang năm nguyên niên, quân Kim côn phá Đông Kinh bắt được cha con Tống Khâm Tông và Tống Vi Tông cùng hậu phi, tông thất, quan viên một đám hơn ba ngàn người, Bắc Tống từ đó diệt vong. Bắc Tống bị diệt rồi, nhà Tống chạy về nam kiến lập Nam Tống ở Lâm An, nhưng Đào Trọng Bình vẫn kiên trì ở lại phương bắc, lão thống lãnh đám quân binh giả trang làm ăn mày tập kích quân Kim khắp nơi, sau này dân chúng cũng gia nhập vào đó, Đào Trọng Bình bèn thêm vào tôn chỉ hành hiệp trượng nghĩa, thành lập ra Cái Bang để thống nhất hành động, mọi người bèn tôn lão lên làm bang chủ. Cái Bang lúc mới thành lập chỉ có hơn ngàn người, sau này biến thành một bang phái lớn có tới mấy vạn người oai chấn giang hồ từ bắc tới nam, rồi đến thời nhà Nguyên bị tàn sát và đàn áp không ngớt, Cái Bang bèn dần dần suy sụp, đến cuối nhà Nguyên nông dân khởi nghĩa lên Cái Bang lại phát triển trở lại, không những vậy còn tham gia vào Hồng Cân quân của Trần Hữu Lượng, có điều Chu Nguyên Chương sau này có căn cơ rồi, lão bèn quay đồ đao qua hướng Cái Bang hạ thủ, còn hạ lệnh giải tán Cái Bang, Cái Bang cuối cùng bị bức bách phải đi vào bóng tối hoạt động bí mật, thêm vào đó nội bộ phân tranh không ngừng từ đó không phát triển lên nổi, đến hiện nay cũng chỉ còn khoảng vạn người. Ngô trưởng lão thắp nhang tế tự xong, bèn hướng dẫn Dương Thông quỳ xuống tham kiến tổ sư gia khai sơn lập phái, sau đó nói cho Dương Thông nghe rõ ràng lai lịch và bang quy của Cái Bang, cuối cùng là cử hành điển lễ nghi thức lập bang chủ, giao cây gậy trúc cùng với bách gia bảo truyền đời của bang chủ cho Dương Thông, mọi người chính thức hướng về DưƠng Thông tham bái lễ bang chủ đời thứ hai mươi bảy của Cái Bang.

Chương thứ Sáu Mươi Tám - Hắc Vô Thường của QUỹ Giáo

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Đăng Nhập / Đăng Xuất