Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • Trang:
  • 1
  • 2

CHỦ ĐỀ: Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 261

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 261 16 06 2020 12:59 #7

Thúy Nhi thêm vào:

- Chất độc còn không sao, tôi chỉ sợ là trong đó có hỏa dược tẩm độc, đấy mới là đáng sợ, Miêu gia nhà chúng tôi đối với ba thứ ám khí đó của họ cũng rất ngán, chất độc còn chưa sao, nhưng hỏa dược mới sợ. Tôi nghe cha tôi nói, tổ tông họ Đường khi xưa làm quan chế tạo hỏa khí trong cung đình, lúc đầu chỉ dùng lưu hoàng, diêm tiêu, mộc nham mấy thứ chế thành hỏa cầu, rồi hỗn hợp chất độc của Thảo Điểu Đầu, Ba Đậu, Bối Độc, Tỳ Sương, Lăng Tiêu mấy thứ phấn độc trộn vào, là thành một thứ ám khí có độc, sau này bọn họ lại chêm vào độc dược Ngũ Độc, thực ra Ngũ Độc cũng không có tác dụng gì mấy bởi vì phải có máu mới giết người được, bọn này thật là đám ngu xuẫn, còn tự cho là thông minh, sau này lại còn cho thêm chất độc Đào Hoa Chướng Khí vào trong, Miêu gia nhà chúng tôi cũng có dùng Đào Hoa Chướng Khí, hiệu quả cũng rất tốt, thường thường chỉ một lần là đã kết liễu đối phương, chỗ này bọn họ còn chưa phải là xuẫn lắm.

Dương Thông thấy cô nói đến chuyện hại người mặt mày không hề lộ vẻ gì e ngại, mà ngược lại còn có vẻ đắc ý, bất giác trong lòng đối với cô cảm thấy có chút ghê sợ.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 261 15 06 2020 11:38 #8

Thúy Nhi nói cho ba người nghe bao nhiêu đó phương pháp luyện chế độc dược của Dường gia, mọi người mới hiểu ra được chỗ lợi hại ra sao. Thúy Nhi ngừng một hồi lâu rồi lại thở ra nói:

- Tôi chỉ lo có mỗi một chuyện, ám khí của bọn họ vô cùng lợi hại, e là chúng ta có chỗ không ngăn đở nổi.

Dương Thông nói:

- Đúng vậy! Lúc trước tôi cũng có bị ám khí của bọn họ đả thương, xém nữa là mất mạng, may mà ... may mà Tống huynh đệ và Kim Châm Thánh Thủ cứu được.

Dương Thông buột miệng muốn nói may mà Tiểu Mẫn đã cứu được, có điều sực nghĩ đến chuyện hai người bây giờ đã là thù địch, bất giác nói trớ một bên. Lỗ trưởng lão nói:

- Lão họ Đường võ công cũng bình thường, chỉ là ám khí thật quá lợi hại, lần trước trên đỉnh Thái Sơn, lão bang chủ của chúng ta cũng xém đã bị thương dưới tay của lão.

Tống Thanh nói:

- Ba thứ ám khí của Đường gia bọn họ là Khổng Tước Khai Bình, Tử Mẫu Đạn và Thiên Nữ Tán Hoa thật tình quá sức lợi hại, nhất là chất độc bên trong, không ai ngăn ngừa cho nổi.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

  • Trang:
  • 1
  • 2

Đăng Nhập / Đăng Xuất