Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Review

Phán xét dù đúng đắn đến đâu thì nó cũng là lưỡi gươm sòng phẳng cắt đứt tình thâm, tạo thêm dự cách biệt giữa mọi cá thể trong cùng bản thể.

Hits 1265
« Lắng nghe - Cẩm Vân Audio Book: Hiểu về trái tim Songs Ái ngữ - Quỳnh Hoa »

Đăng Nhập / Đăng Xuất