Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Review

Ta chỉ có thể học được đức khiêm cung nếu may mắn hiểu rằng những gì ta có hôm nay không phải của riêng ta tạo nên, mà phải nhờ công ơn của rất nhiều người nâng đỡ

Hits 1045
« Độc tài -Thanh Điền, Thanh Kim Huệ Audio Book: Hiểu về trái tim Songs Ích kỷ - Cẩm Ly »

Đăng Nhập / Đăng Xuất