Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Review

Sự ích kỉ là nguyên nhân sâu xa dẫn đến hệ quả: tuy con người được hưởng thụ nhiều nhất, nhưng cũng là cá thể chịu khổ đau nhiều nhất.

Hits 926
« Khiêm cung - Tăng Bảo Quyên Audio Book: Hiểu về trái tim Songs Trách nhiệm - Đại Nghĩa »

Đăng Nhập / Đăng Xuất