Nhạc

Nhac: Kiên Thanh
Lời: phổ thơ Nguyễn Kim Tiến
Trình bày: Thái Hòa


Biển Vắng